FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरु तपाईहरु लाई कस्तो लागिराखेको छ ?

अति राम्रो
24% (22 votes)
राम्रो
29% (27 votes)
ठिक ठिकै
20% (18 votes)
नराम्रो
27% (25 votes)
Total votes: 92

वडा पदाधिकारी

Select any filter and click on Apply to see results