FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन बिधेयक २०७९ ७९-८० 12/03/2023 - 13:15 PDF icon विनियोजन बिधेयक २०७९.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/03/2023 - 13:14 PDF icon विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 12/03/2023 - 13:13 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९.pdf
उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/03/2023 - 13:13 PDF icon उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक विधेयक २०७९ ७९-८० 12/03/2023 - 13:12 PDF icon अार्थिक विधेयक २०७९.pdf
जलस्रोत ऐन २०७८ ७९-८० 12/03/2023 - 13:11 PDF icon 4 जलस्राेत एेन २०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण केाष संचालन निर्देशिका २०७८ ७९-८० 12/03/2023 - 13:11 PDF icon 3 लैङिगक हिंसा निवारण केाषा संचालन निर्देशिका २०७8.pdf
विनियेाजन विधेयक २०७८ ७९-८० 12/03/2023 - 13:10 PDF icon 2 विनियेाजन विधेयक २०७८.pdf
आर्थिक विधेयक २०७८ ७९-८० 12/03/2023 - 13:09 PDF icon 1 अार्थिक विधेयक २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/03/2023 - 13:08 PDF icon ५ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages